Ubezpieczenia nieruchomości

Możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem na wypadek wystąpienia nawet tych ryzyk, które trudno przewidzieć. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć zniszczone nieruchomości, ale również pokryje koszty powstałe w związku ze szkodą, np. akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie zapewni Ci:

- ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji, jak pożar, powódź, gradobicie, huragan, czy kradzież z włamaniem,
- odszkodowanie pozwalające odkupić utracone mienie tej samej jakości i rodzaju pokrycie kosztów powstałych w związku ze szkodą, np. kosztów akcji ratowniczej, poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii, uprzątnięcia po szkodzie,
- możliwość ustalenia dowolnej sumy ubezpieczenia przedmiotów wartościowych (brak limitów),
- ochronę mienia podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji lub czyszczenia.

Możesz je zawrzeć na 3 lata z gwarancją niezmienności ceny, co jest szczególnie wygodne, gdy ustanawiasz cesję na bank pod zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Ubezpieczeniem możesz objąć:

- dom lub dom w budowie,
- elementy działki, budynki gospodarcze, garaż, domek letniskowy,
- nagrobki,
- własne mieszkanie lub wynajęte mieszkanie, w którym mieszkasz,
- mieszkanie, które wynajmnujesz innej osobie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC:

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami pojazdu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Ubezpieczenie Autocasco (AC):

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np. stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku pożaru lub działania sił natury) lub utraty pojazdu w wyniku kradzieży.

Ubezpieczenie Assistance:

Przy zakupie dowolnego pakietu ubezpieczeń, polecamy naszym Klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia Assistance, zapewniającego pomoc serwisową, informacyjną i medyczną – w zależności od wybranego wariantu – w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.