RODO

INFORMACJE. RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GDF PAWEŁ KOMOROWSKI, Kordeckiego 5B/8, 87-100 Toruń (dalej „GDF”).
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@grupagdf.pl , pod nr tel. +48 502 582 111 lub pisemnie pod adresem naszej siedziby.

TWOJE PRAWA – To co najważniejsze.
W każdej chwili masz prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA
Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ
Ważne jest, abyś wiedział, że w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak pamiętaj, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja usługi), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym wskazujemy Tobie, że przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje życzenie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

MASZ PRAWO DO SKARGI
Pamiętaj, że zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie niestety możliwe zawarcie umowy.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE? Jaki jest CEL?
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług związanych z pośrednictwem finansowym oraz/lub wykonywanie działalności związanej z obrotem nieruchomościami oraz/lub wykonywanie działalności związanej z ubezpieczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z naszych usług jedynie w zakresie pośrednictwa finansowego, to cel przetwarzania będzie związany jedynie z pośrednictwem finansowym, jeśli będziemy świadczyć na Twoją rzecz usługi związane z obrotem nieruchomościami, to cel przetwarzania będzie związany jedynie z obrotem nieruchomościami, jeśli natomiast będziemy świadczyć na Twoją rzecz usługi związane z ubezpieczeniami, to cel przetwarzania będzie związany jedynie z ubezpieczeniem. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy będziesz korzystać z naszych usług na wszystkich płaszczyznach – wtedy będziemy przetwarzać Twoje dane we wszystkich celach łącznie.

W ZALEŻNOŚCI OD CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, TWOJE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM
Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki, kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.